Hartelijk welkom

op de vernieuwde website van FOVIG vzw

Vrijwilliger indien je wil binnenkomen ben je welkom!

Wij zijn een Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met handicap. Wij zijn gegroeid uit de behoefte aan wederzijdse overleg, ondersteuning en informatieuitwisseling voor deze verenigingen en raden. Het is onze bedoeling de werking ten aanzien van de gebruikers in de voorzieningen te behartigen, te verdedigen en te stimuleren. Wij zijn een ruime leden- en vriendengroep verspreid over gans het Vlaamse land. Tot onze groep behoren zowel bewoners zelf als ouders, wettelijke vertegenwoordigers, brussen (broers en zussen) en belangenbehartigers. Mocht je zin hebben om toe te treden dan ben je van harte welkom!

Nieuws

Lidgeld en/of abonnement 2018

Vernieuwing lidmaatschap en/of abonnement 2018

Denderleeuw, 31.10.2017.

Beste lid of abonnee,

 Met dit schrijven vragen wij u uw lidgeld en/of uw abonnementsgeld voor 2018 te betalen. U kan dit doen door storting op het rekeningnummer BE55 8906 8416 1744 van Fovig,...

Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening. Geef ze hier aan ons door!