Algemene analyse regelgeving kwaliteit en IDO's 16 februari 2017

zondag, 19 maart, 2017

Deze bijdrage geeft een overzicht van de basisbesluiten over kwaliteit en de grondlijnen in de regelgeving. Het schetst ook de evolutie van de opvattingen over de individuele dienstevreleningsovereenkomsten. Het heeft er de basiskenmerken van weer, schetst de aanpassing aan de actuele regelgeving en somt de hoofdzaken op waarop de gebruiker best let.

Algemene analyse van de regelgeving over kwaliteit en IDO 16 februari 2017