Werkmateriaal voor collectief overleg

De individuele dienstverleningsovereenkomst. Van waar komen wij? Naar waar gaan wij? Waarop heel bijzonder letten? Februari 2017
Persoonsvolgende financiering maart 2017
Handelingsplan
Relatie, intimiteit, seksualiteit en seksueel misbruik
Rouwen (bijlage)
Tevredenheidsonderzoek
Tevredenheidsonderzoek - inleiding vragenlijst
Tevredenheidsonderzoek - vragenlijst
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Oudercomité versus gebruikersraad
Voorlopige bewindvoering
De behandeling van klachten van gebruikers